Monitoring instalacji sanitarnych kamerą inspekcyjną

woda lejąca się z węża

Monitoring instalacji sanitarnych kamerą inspekcyjną polega na przeprowadzeniu przeglądu ze zwróceniem uwagi na uszkodzenia oraz ewentualne błędy montażowe, w wyniku których mają miejsce awarie sieci i instalacji kanalizacyjnej.

Wykonywany jest on zazwyczaj podczas diagnozowania kanalizacji często ulegającej awariom, polegającym na zatykaniu się rur, podczas odbiorów powykonawczych instalacji oraz w trakcie naprawy i renowacji sieci kanalizacyjnej. 

 

Na czym polegają inspekcje odbiorowe?

Inspekcje odbiorowe umożliwiają obiektywną i kompletną ocenę poprawności wykonania nowych zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i instalacji wewnętrznych, podczas których możliwe jest jednoznaczne stwierdzenie wad wykonawczych w postaci:

  • nieszczelności złączy, które prowadzą do przedostawania się ścieków poza rurociąg (eksfiltracja) lub wody gruntowej do jego wnętrza (infiltracja), co może powodować poważne uszkodzenia rur i nawierzchni, a także ma negatywny wpływ na środowisko i poziom opłat za ścieki;
  • uszkodzeń mechanicznych rur, które są przyczyną poważnych awarii kanalizacji i usterek nawierzchni;
  • nieprawidłowych spadków, powodujących powstawanie niedrożności rurociągów i tworzenie się trudnych do usunięcia twardych osadów;
  • przeszkód, czyli wykrywanych po zakończonych pracach budowlanych różnych przedmiotach.

 

Na czym polegają inspekcje eksploatacyjne?

Inspekcje eksploatacyjne pozwalają na obiektywną ocenę już istniejących rurociągów i służą do lokalizowania przyłączy, sprawdzenie ich stanu technicznego oraz wewnętrznych powierzchni, lokalizację pęknięć, ewentualnych przemieszczeń, wrastających korzeni, infiltracji, eksfiltracji czy zawałów.