Wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych

czarne rury kanalizacyjne w ziemi

Wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, czyli dostarczenie mediów jest jedną z ważniejszych czynności podczas budowy domu. Doprowadzenie bieżącej wody umożliwia codziennie funkcjonowanie, a zatem przyłącze wodociągowe jest niezbędne. To odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Wykonanie tego typu przyłącza może trwać nawet kilka miesięcy, ale w zamian otrzymacie Państwo dostęp do bieżącej wody z pewnego źródła, która spełnia restrykcyjne normy.

 

Na czym polega, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego?

Jedną z podstawowych kwestii, nierozerwalnie związaną z budową domu, jest dostęp do bieżącej wody, możliwy dzięki wykonaniu przyłącza wodociągowego.
Aby to zrobić należy:

  1. złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wodociągowej;
  2. uzyskać mapę geodezyjną nieruchomości z naniesionymi elementami uzbrojenia poziomego znajdującymi się pod powierzchnią ziemi;
  3. uzgodnić szczegóły dotyczące przebiegu przyłącza na posesji z firmą posiadającą stosowne uprawnienia;
  4. przedłożyć w urzędzie dokument wykonany przez uprawnionego projektanta;
  5. złożyć dokumentację w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym w celu sprawdzenia zgodności danego rozwiązania projektowego z warunkami technicznymi oraz zasadami ogólnymi;
  6. znaleźć wykonawcę, który wybuduje przyłącze zgodnie z dokumentacją;
  7. wykonać podłączenie bezpośrednio przez przedsiębiorstwo wodociągowe;
  8. zgłosić zakończenie prac do Wodociągów i przeprowadzić kontrolę zgodności z projektem;
  9. uzgodnić termin zamontowania wodomierza.