Usuwanie awarii wodociągowych

hydraulik usuwający awarię wodociągową

Usuwanie awarii wodociągowych polega na szybkim zlokalizowaniu źródła zaistniałego problemu oraz przeprowadzeniu niezbędnej naprawy w celu przywrócenia sprawnego funkcjonowania instalacji. Poprawne działanie systemu zapewnia też jego regularny serwis, polegający na czyszczeniu poszczególnych elementów oraz usuwaniu powstałych zatorów na ciągach i przyłączach kanalizacyjnych.

W przypadku powstania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej samodzielna naprawa nie wchodzi w grę, dlatego też warto powierzyć wykonanie niezbędnych prac specjalistom z doświadczeniem w branży. Są oni w stanie ocenić rodzaj uszkodzenia wraz ze wskazaniem jego umiejscowienia, a także przeprowadzić pomiar spadków kontrolowanego odcinka. Umożliwi on zrealizowanie bezwykopowej naprawy punktowej kanału lub modernizację instalacji w celu uniknięcia awarii w przyszłości.

 

Jakie są najczęstsze przyczyny awarii wodociągowych?

Najczęstszą przyczyną awarii wodociągowych są uszkodzenia przewodów lub uzbrojenia. Te występujące niespodziewanie dzieją się na skutek zachodzących zmian wytrzymałościowych materiału i nie jest możliwe przewidzenie momentu ich wystąpienia oraz czasu trwania. Dynamiczne, związane ze zmieniającymi się parametrami ciśnienia i natężenia przepływu, są bezpośrednią przyczyną obniżenia wytrzymałości rur oraz armatury. Te pojawiające się stopniowo są wynikiem zużycia lub starzenia i zmęczenia materiału.

Nierzadko też przyczyną awarii są braki szczelności oraz przepustowości rur, a także uszkodzenia uzbrojenia, których naprawa wymaga zamknięcia przepływu wody w sieci wodociągowej.